GEBZE İcradan Satılık Ev

Şehir:Kocaeli
İlçe:Gebze
Kurum:2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2010/296 Talimat
Cinsi:Mesken
Açıklama:GEBZE İcradan Satılık Ev
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:60.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%40 indirimli):36.000,00 TLSatış Tarih: 06.07.2010 Saat : 14.00
2. Satış Fiyatı (%60 indirimli):24.000,00 TLSatış Tarih: 16.07.2010 Saat : 14.00

İlan Metni :

Örnek No: 27* T.C. GEBZE 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLÂNI Dosya No: 2010 /296 Tal İİK.127 maddesi gereğince, işbu satış ilanı, tapuda adresi bulunmayan ve tebligat yapılamayan ilgililere ilanen tebligat yerine kaim olacağı ilan olunur. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: TAPU KAYDI: Kocaeli ili, Darıca ilçesi, Osmangazi Mahallesinde kain ve tapunun 30K.3.a pafta, 1341 ada, 6 parseli teşkil eden 564,00 m2 yüzölçümlü arsa üzerindeki binada, 1.katta, 60/564 arsa paylı, 3 bağımsız bölüm nolu konutun tamamıdır. İMAR DURUMU: Gebze Belediye Başkanlığı imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.03.2010 tarih ve 934 sayılı imar durumu yazısında, Darıca ilçesi, 1341 ada, 6 parsel sayılı yerin, ayrık nizam TAKS:0.40, KAKS:1.60, Kat adedi: 4 kat H=12.50, ön bahçe mesafesi: Min. 3.00, yan bahçe mesafesi: Min. 3.00, arka bahçe: h/2 olduğu belirtilmiştir. HALİ HAZIR DURUMU: Satışa konu olan; Kocaeli ili, Darıca İlçesi, Osmangazi Mahallesi, Şeyh Şamil Sokak ile Kıble Sokak arasında kalan kapı numarası bila, tapunun 30K.3.a pafta, 1341 ada, 6 parseli teşkil eden 564,00 m2 yüzölçümlü arsa üzerindeki binada, 1 .katta, 60/564 arsa paylı, 3 bağımsız bölüm nolu konutun tamamıdır. Ana bina, bodrum+zemin kat ve 3 normal kat ile çatı katlı betonarme binadır. Ana bina, Bayramoğlu Mahallesinden D-100 karayoluna giderken. Fatih Sultan Mehmet Caddesine cepheli Deniz Yıldızları ilkokulunu geçtiğinde 5. (6) nolu parseldir. Parsel üzerindeki binanın dış cephesi bitmiş, plastik doğramaları takılmış, zemin kattaki sadece bir daire bitmiş ve içerisinde iskan halinde olduğu görülmüştür. Satışa konu konut, bu binanın 1.normal katında, merdiven çıkışının sağındaki dairedir. Binada her katta iki daire mevcuttur. Zemin katta bir daire bir dükkan bulunmaktadır. Dairenin kapısı açık olup, kaba inşaatı bitmiş, elektrik, pis su ve temiz su tesisatı çekilmiş konumdadır. Üç oda, salon, mutfak, banyo, tuvalet, antre ve holden ibarettir. Bu daire ve diğer dairelerin ortak alanı olan bodrum kat ve merdiven boşluğu kaba inşaat halindedir. Daire net 110 m2'dir. Daire ile binadaki ortak alanların henüz bitmemiş olduğu görülmektedir. Dairenin ortak alanlar ile yapılmayan inşaat seviyesi % 65 seviyesindedir. Daire, Osmangazi Mahallesinde yoğun yapılaşmanın olduğu bir mevkiidedir. Ulaşım imkanı çok iyi olup, belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. KIYMETİ: Gebze 2. İcra Müdürlüğü 2010/296 Talimat dosyadan tanzim edilip kesinleşmiş bulunan Kıymet takdir raporunda satışa konu 1.katta, 60/564 arsa paylı, 3 bağımsız bölüm nolu konutun tamamına 60.000,00.-TL değer takdir edilmiştir. SATIŞ ŞARTLARI: 1- Satış 06 TEMMUZ 2010 Salı günü saat 14.00' den 14.10'a kadar Gebze 2. İcra Müdürlüğünde; açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartiyle 16 TEMMUZ 2010 Cuma günü, saat 14.00'den 14.10'a kadar Gebze 2. İcra Müdürlüğümde; ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lâzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. KDV, Damga vergisi. 1/2 tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler ve tellaliye ücreti satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133'üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan ve %10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5- Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/296 Talimat sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüz'e başvurmaları ilân olunur. (IIKm.126) O İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir. Basın: 37468