Adıyaman İcradan Satılık Ev

Şehir:Adıyaman
İlçe:Merkez
Kurum:1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2007/3 İzale-i Şuyu
Cinsi:Mesken
Açıklama:Adıyaman İcradan Satılık Ev
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:317.671,84 TL
1. Satış Fiyatı (%40 indirimli):190.603,10 TLSatış Tarih: 24.08.2010 Saat : 10:30
2. Satış Fiyatı (%60 indirimli):127.068,74 TLSatış Tarih: 03.09.2010 Saat : 10:30

İlan Metni :

TC ADIYAMAN l.İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN GAYRİMENKULUN AÇIK ARTIRMA İLANI SAYI :2007/3 İZALE-İ Şüyu Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedi, evsafı: Tapu Kaydı: Adıyaman İli Merkez Turgutreis Mah. 1700 ada 7 parselde kayıtlı 295,16 m2 yüzölçümlü Avlulu 2 katlı kargir ev niteliğindeki taşınmaz Taşınmazın imar durumu ve evsafı : Taşınmaz B-6 bitişik nizam 6 kat imarlı olup , zemin katta 3 oda 1 salon Wc - banyodan ibaret balkonlu daire bulunmakta, dairenin zemin döşemesi mozaik, doğramalar ahşap, duvarlar plastik boyalıdır. 1.katta 2 ayrı bölüm bulunmakta , birinci bölümde 2 oda , mutfak.VVC-banyodan oluşan bir daire bulunmakta olup yerler mozaik, doğramalar ahşaptır.lkinci bölümde 3 oda 1 salon ,banyo-wc mutfak ve 2 balkonlu daire bulunmakta, yerler mozaik kaplı,pencere doğramaları pvc, kapı doğramaları ahşap, duvarlar plastik boyalıdır. Binanın dışı sıvalı taşınmaz : yol , su kanalizasyon ve okul gibi hizmetlerinden faydalanmakta , bina yaklaşık 40 yaşındadır. Zemin katta 143 m2 ve 1 katta 143m2 olmak üzere toplam 286 m2 inşaat alanına sahiptir. Taşınmazın tapu kaydında M. Mustafa Hacıkasımoğluna ait hissenin intifa hakkı Mustafa oğlu Ahmet Hamdi Hacıkasımoğluna aittir. M.Zuhal Hacıkasımoğlu (Tek) ile Düriye Hacıkasımoğlu hissesinin intifa hakkı Nihal Demirhisar ve Alparslan Hacıkasımoğluna eşit hisselerle aittir şeklinde intifa şerhleri bulunmakta olup, Adıyaman Sulh Hukuk Mahkemesince verilen ve kesinleşen karar gereğince davalılar Zuhal Hacıkasımoğlu (Tek) ve Düriye Hacıkasımoğlu hisseleri üzerinden Nihal Demirhisar ve Alparslan Hacıkasımoğlu eşit hisselerle intifa hakkı sahibi olduklarından , Zuhal Hacıkasımoğlu (Tek) ve Düriye Hacıkasımoğluna isabet edecek paya düşecek bedel üzerinden intifa hakkının devamına karar verilmiş olup ,bu şekilde satış yapılacak taşınmazın ortaklığın giderilmesine karar verilmiş olmakla iş bu taşınmaz ilan tarihinden itibaren 1 ay müddetle açık artırmaya çıkarılmıştır. Taşınmazın ( bina + arsa) değeri: 317.671,84 TL 1-Taşınmaz 24/08/2010 tarihinde ve 10:30-10:40 saatleri arasında Adıyaman l.lcra Müdürlüğü odasında açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartıyla ihale olunur.Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 03/09/2010 tarihinde aynı yer ve saatlerde 2. artırmaya çıkartılacaktır.Bu artırmada da bu miktar elde edilmemişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka,paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır.Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir 2- Artırmaya iştirak edeceklerin.tahmin edilen kıymetin % 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir.alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere süre verilebilir. İhale damga pulu , % 18 KDV, taşınmazın tahliye ve teslim giderleri tapu satım harç ve masrafları alıcıya aittir.Tellaliye ve taşınmazın aynından doğan birikmiş vergileri satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır.Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak.bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname.ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2007/3 Izale-i Şüyu sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 15/7/2010 (Ic. If. K.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No: 27 Not: Tebligat yapılamayan ilgililere bu satış ilanı tebligat yerine geçerlidir B.50149