Adana İcradan Satılık Ev

Şehir:Adana
İlçe:Merkez
Kurum:10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2010/7013
Cinsi:Mesken
Açıklama:Adana İcradan Satılık Ev
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:160.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%40 indirimli):96.000,00 TLSatış Tarih: 03.09.2010 Saat : 14.20
2. Satış Fiyatı (%60 indirimli):64.000,00 TLSatış Tarih: 13.09.2010 Saat : 14.20

İlan Metni :

T.C. ADANA 10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN GAYRİMENKULUN AÇIK ARTIRMA İLANI Dosya No: 2010/7013 örnek No25 SATILMASINA KARAR VERİLEN GAYRİMENKULUN CİNSİ, KIYMETİ, ADEDİ, EVSAFI: Borçluların Adana ili, Seyhan İlçesi, Kanalüstü Mah., 8676 ada, 1 parseldeki 5/330 arsa paylı 9. kat 39 nolu mesken satışa çıkarılmıştır. BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN ÖZELLİKLERİ VE KIYMETİ: Gayrimenkul Adana ili, Seyhan İlçesi. Pınar Mah., 74072 sk. Demjrcan siL, B Blok 9. kat, 39 nolu b. b (17 kapı nolu) yerde bulunmaktadır. Mesken kuzey-güney ve batı cephelidir. Dört oda, bir salon, mutfak, banyo, tuvalet olarak düzenlenmiştir. 140 m2 alanlıdır zeminleri laminat parke duvarlar plastik badana kapıları ahşap pencereleri PVC dir. Duvarlar alçı saten tavanlar kartonpiyerli percereler plastik doğrama kapı ve dolaplar mobilya cinsindendir. Bağımsız bölüm şehrin gelişen bölgesinde bulunmakta olup bulunduğu yer mevkii imar planındaki konumu ve halihazır kullanılım şekli mesahası hususları gözönüne alındığında mahalli rayiçlere göre arsa payı dahil toplam kıymeti 160.000,00-TL olup 160.000,00-TL üzerinden satışa çıkarılmıştır İMAR DURUMU: Seyhan Belediyesi İmar Müdürlüğünün 15.06.2010 tarih ve 2490/24 sayılı imar çapında "E=2,40 yoğunluklu yapı nizamı" olarak ayrılan alan içinde kaldığı bildirilmiştir. Satış Günleri: 1 .Satış 03.09.2010 günü saat 1420-14.30 arası Adana Adliyesi 5.kat no: 408 Seyhan/ADANA. 2-Satış 13.092010 günü saat 14.20-14.30 arası Adana Adliyesi 5.kat no: 408 Seyhan/ADANA adresinde açık artırma suretiyle satılacaktır. SATIŞ ŞARTLARI: 1- Satışlar yukarıda yazılı tarih gün ve saatler arasında yukarıda belirtilen adreste açık artırma'suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahüdü baki kalmak kaydı ve şartı ile yukarıda yazılı 2. satış günlerinde yukarıda yazılı adreste aynı saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacakların alacağını ve satış masraflarını ve değerinin %40'ını aşması suretiyle en çok artırana ihale olunur. Ancak artırma bedelinin satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevrilme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış.talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin %20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verebilir. KDV, tellaliye resmi, ihale damga resmi, tapu harç ve masrafları, ve tahliye, teslim masrafları alıcıya aittir. Aynından doğan vergi borçları satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.) Bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan dayanağı belgeler ile (15) onbeşgün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse I.İ.K.'nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan diğer zararlardan ve ayrıca yasal faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak hiç bir hükme hacet kalmaksızın dairemizce kendilerinden tahsil edilcektir. 5-Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. «, 6-Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/7013 sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örjıeğinin başvurana verileceği, veya gönderileceği ilan olunur. (İc.if. K. 126)16.07.2010 • . (+) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Yönetmelik örnek No: 27 * (Basın: 50980)